IMG_8433.JPG

Brugerforum

I dialog med brugerne

DBD-Brugerforum

Siden 2010 har vi to gange om året afholdt brugerforum med deltagelse af 50-60 brugere.

For os er DBD-Brugerforum en meget vigtig mulighed for at få direkte tilbagemeldinger fra vores brugere og høre om deres udfordringer i hverdagen. For deltagerne er det en god lejlighed til at høre om de seneste tiltag og få svar på konkrete spørgsmål. Denne dialog med deltagerne er direkte styrende for de udviklingstiltag, vi efterfølgende vælger at igangsætte.

Som et fast indslag inviteres en foredragsholder til at holde et indlæg om et aktuelt emne. Yderligere afholdes tre-fire workshops, hvor det er muligt at gå mere i dybden med et afgrænset fagområde.

Det konkrete indhold fastlægges af en styregruppe med repræsentanter fra brugerne selv, og den praktiske afholdelse faciliteres af Niras og Rambøll i fællesskab.

 

November 2018 hos Rambøll i Odense

IMG_8355.JPG

Økonomi-modulet - Workshop A

På denne workshop drøftede brugerne integration mellem DBD og økonomisystemer. Fokus lå på KMD Opus og ØS Indsigt, som begge var ”repræsenteret” på workshoppen. Et særligt emne var oplevelsen af, at de kommunale ejendomsafdelinger i stigende grad har brug for at håndtere anden drift end bygningsvedligeholdelse, f.eks. huslejebetaling og forsyningsafregning etc.


IMG_8386.JPG

Energi-modulet - Workshop B

Workshop B gav bl.a. deltagerne mulighed for at høre om opsætning af alarmer og solceller. Et andet vigtigt element var mulighederne for at optimere, hvordan man i det daglige håndterer fejlaflæste forbrugsmålere, så man sikrer, at de energidata, man har til rådighed, er valide. Endelig fik deltagerne en præsentation af den nye “Map” funktion i DBD-Dashboard, hvilket affødte flere spændende ideer til at fremhæve ejendomme, som kræver særlig opmærksomhed f.eks. i forhold til alarmer og stort energiforbrug.


IMG_8367.JPG

Om at følge den røde tråd i DBD - Workshop C

Denne workshop satte fokus på, hvordan Sønderborg Kommune bruger DBD til at sikre ”den røde tråd” i en travl hverdag. Styring efter den røde tråd gør, at kommunen hele tiden har styr på, hvilke aktiviteter der er planlagt, igangsat og afsluttet. Dermed kan overblikket bevares.


IMG_8430.JPG

Rig mulighed for at netværke og dele erfaringer

Som altid på DBD-Brugerforum var deltagerne flittige til at netværke og dele erfaringer i pauserne. Dette element har vi altid lagt stor vægt på, da vi tror på det vigtige i at bringe brugerne sammen og dermed være facilitator for videndeling på praktisk og mere overordnet niveau.

 

Udpluk af indlæg fra DBD-Brugerforum

IMG_8436.JPG
 • Udbud af bygningssyn - med input fra bygherre, bygherrerådgiver og teknisk rådgiver, Næstved Kommune, Niras og Rambøll

 • Strategisk udviklingsprojekt om værdianalyse af bygninger og reinvestering, Gladsaxe Kommune

 • Brug af kloge m² og DBD, Sønderborg kommune

 • Live demonstration af drone i DBD-appen, Rambøll

 • Udformning af IKT-aftaler, så data kan anvendes i driften, Ikast-Brande Kommune

 • Praktisk anvendelse af driftsmodulet (ordrebogen) i dagligdagen, Sønderborg kommune

 • Energiforbedringer - organisation og værktøjer, Gladsaxe Kommune

 • Anvendelse af “årshjulet” i vedligehold - om at skabe struktur i hverdagen, Ikast-Brande Kommune

 • Udvikling og implementering af ny udbudspolitik, Hørsholm Kommune

 • DBD økonomi-integration, NEXT Uddannelser

 • Planlægning af vedligeholdelsen − også med efterslæb, Rødovre Kommune

 • Anvendelse af geokodning og GIS data, Kalundborg Kommune

 • Hvordan arealforvaltning sparede opførelsen af ny daginstitution, Brøndby Kommune

 • Erfaringer med kortlægning af PCB, Furesø Kommune

 • Energireduktioner og budgetpåvirkninger af ejendomsporteføljen, Frederikssund Kommune

 • Kvalitetsvurdering af ejendomme på bygningsniveau, Guldborgsund Kommune

 • Anvendelsesmuligheder af nøgletal på kommunale ejendomme, DFM-Benchmarking

 • En historie om geokodning og ajourføring - brug af valide BBR-data, Egedal Kommune

 • En fortælling om porteføljestyring og ejendomsstrategier, Holbæk kommune