DBD-Ejendomsdrift

Vilkår og Betingelser

Sidst opdateret: 15. januar 2019

Digital Bygnings Data ApS ("os", "vi" eller "vores") driver DBD-Ejendomsdrift (“Tjenesten”).

Ved at downloade eller på anden måde få adgang til en af vores tjenester erklærer du dig indforstået med at leve op til følgende vilkår og betingelser. Disse Vilkår (med dertil enhver tid foretagne ændringer) udgør aftalens helhed mellem dig og Digital Bygnings Data ApS vedrørende brugen af tjenesten.

Hvis du har spørgsmål til tjenesten eller disse Vilkår, kan du kontakte os på en af de måder, der er angivet i sidste afsnit. Hvis du ikke er indforstået med disse Vilkår, må du ikke anvende tjenesten.

Generelle regler vedrørende adfærd

Tjenesten stilles til rådighed til din egen, personlige brug. Tjenesten må ikke anvendes til ulovlige eller uretmæssige formål. Når du bruger tjenesten skal du overholde al gældende dansk lovgivning og alle gældende internationale love, herunder de lokale love i dit hjemland (samlet benævnt "Gældende Love").

Du erklærer dig indforstået med at:

  • når du bruger tjenesten er du ansvarlig for, at ophavsretsloven, injurielovgivning og anden gældende lovgivning overholdes herunder ved anvendelse af fotodokumentation.

  • du ligeledes er ansvarlig for, at brugen af tjenesten er i overensstemmelse med god skik for brug af SMS/MMS og ikke er stødende eller blufærdighedskrænkende.

  • du accepterer, at dine data deles med den modtager du har valgt at sende dem til.

  • vælger du at sende personoplysninger, accepterer du at disse data opbevares hos Digital Bygnings Data ApS og deles med den modtager du har valgt.

  • Digital Bygnings Data ApS ejer alle rettigheder til denne app. Data inklusiv dokumentation f.eks. billeder der indsendes, ejes af den modtager du har valgt.

  • Digital Bygnings Data ApS er ikke ansvarlig for fejl og mangler ved positionering med GPS-koordinater, afsendelse eller modtagelse af data. Digital Bygnings Data ApS kan ikke garantere for forløb efter overdragelse af data til den modtager af tjenesten du har valgt.

Du erklærer dig indforstået med fuldt ud og efter påkrav at godtgøre Digital Bygnings Data ApS for alle tab, skader, omkostninger og udgifter, som de lider direkte eller indirekte som følge af din brug af tjenesten på anden måde end i overensstemmelse med disse Vilkår eller Gældende Love.

Indhold

Ophavsretten til alt materiale i, eller tilgængeligt via tjenesten, herunder alle oplysninger, data, tekst, musik, lyd, billeder, grafik og videobeskeder, udvælgelse og arrangement heraf ejes af modtageren af tjenesten. Kildekode, alle softwarekopmileringer og andet materiale, dog undtaget dine personlige oplysninger ejes af eller er givet i licens til Digital Bygnings Data ApS. Alle rettigheder forbeholdes.

De varemærker, servicemærker og logoer, der findes på eller i tjenesten, ejes af Digital Bygnings Data ApS. Du må ikke bruge, kopiere, redigere, ændre, gengive, udgive, vise, distribuere, gemme, sende, kommercielt udnytte eller formidle disse uden forudgående skriftligt samtykke fra Digital Bygnings Data ApS.

Ansvarsfraskrivelse

Din brug af Tjenesten er på egen risiko. Tjenesten leveres på grundlag af "AS IS" og "AS AVAILABLE". Tjenesten ydes uden garantier af nogen art, uanset om det er udtrykkeligt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, underfortsåede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller levering af ydelse.

Digital Bygnings Data ApS kan ikke garantere, men bestræber sig på, at

  • Tjenesten vil fungere uafbrudt, sikkert eller vil være tilgængelig på et bestemt tidspunkt eller sted

  • fejl eller mangler vil blive rettet

  • Tjenesten er fri for vira eller andre skadelige komponenter

  • resultat af brugen af tjenesten vil opfylde dine krav.

Link til tredjeparter

Tjenesten kan indeholde links til websteder, der drives af tredjeparter. Uanset sådanne tilknyttede programmer har Digital Bygnings Data ApS ikke nogen indflydelse på eller kontrol over sådanne tredjepartwebstedser og medmindre andet angives, er Digital Bygnings Data ApS ikke ansvarlig for og støtter ikke tredjepartwebstedser eller deres tilgængelighed eller indhold. Digital Bygnings Data ApS overfører ikke personlige data til tredjeparter via disse links og er ikke dataansvarlig for en evt. afgivelse af personlige oplysninger på de websteder, der linkes til.

Persondatapolitik

Digital Bygnings Data ApS bruger kun dine personlige oplysninger i overensstemmelse med vores fortrolighedpolitik. Ved at bruge tjenesten giver du dit samtykke til de vilkår, der er anført i vores fortrolighedpolitik.

Ændring af vilkår

Digital Bygnings Data ApS forbeholder sig ret til at opdatere disse Vilkår til enhver tid. Såfremt Digital Bygnings Data ApS opdaterer Vilkårene, træder den opdaterede version i kraft øjeblikkeligt, og de gældende Vilkår findes via et link i tjenesten til denne side.

Du har ansvaret for med jævne mellemrum at gennemgå disse Vilkår, således at du er bekendt med eventuelle ændringer i Vilkårene og du er bundet af de nye Vilkår ved din fortsatte brug af tjenesten. Ingen andre ændringer af disse Vilkår er gældende, medmindre de foretages skriftligt og underskrives af en bemyndiget repræsentant på vegne af Digital Bygnings Data ApS.

Kontakt os

Du kan kontakte Digital Bygnings Data ApS på telefon 8896 9690 eller pr. e-mail: info@dbdata.dk