DBD-Ejendomsdrift

Med fokus på brugervenlighed og overblik 

Masser af muligheder

 

Vedligehold

DBD-Vedligehold giver et uovertruffen overblik over vedligeholdelsen af jeres ejendomsportefølje ved en struktureret og smart registrering af behovet. Overblikket giver jer mulighed for en optimal prioritering. 

Modulet giver jer grundlaget for en fornuftig vedligeholdelsesstrategi for jeres ejendomme, så I undgår følgeskader på bygninger, driftsnedbrug samt sikring af ejendomsværdien.

Læs mere...


Daglig drift

DBD-Drift er et effektiv værktøj til opgavestyring som indmelding, prioritering, behandling og tilbagemelding af driftsopgaver.

Vi har designet DBD-drift, så det kan tilpasses jeres arbejdsprocesser og fungere i en travl hverdag. Vi har lagt vægt på at automatisere mange processer bl.a. autosvar, periodiske opgaver og uddelegeringen af opgaver.


Økonomi

DBD-Økonomi er designet til driftsfolk, hvor den praktiske brug har stor betydning. Det skal være nemt og hurtigt at få overblik over budgetterne, så der kan gribes ind, hvis der er behov. 

Vi har gjort os umage med, at den praktiske håndtering af ordre, aftalesedler og fakturaer er let og overskuelig. Vores velfungerende snitflader til andre økonomisystemer betyder, at I ikke skal arbejde i flere systemer. 

Læs mere...


Ejendomsdata

Få samlet jeres ejendoms- og bygningsdata et sted i en overskuelig form, som er let at slå op i.

Ud over BBR oplysninger kan I gruppere jeres ejendomme og bygninger efter eget ønske, så visning og udtræk af ejendomsinformationer bliver relevant for jer.

Arealhåndtering

Grundlaget for en effektiv arealforvaltningsstrategi er en synliggørelse af tilgængelige arealer og deres anvendelses muligheder. Først der kan man optimere arealudnyttelsen på et oplyst grundlag.


Bygningsdele

Filosofien bag vores bygningsdelskort er, at de skal kunne tilpasses de informationer, I har brug for i driften.

Det betyder I, at I selv meget let kan ændre, hvad der skal registreres på de forskellige typer bygningsdele. Informationerne er let tilgængelige i vores dynamiske bygningsdelsoversigt. 

Bygningsdele kan importeres direkte fra enten Excel eller fra BIM. Det er ikke nødvendig at registrere samtlige bygningsdele for at benytte vores løsning, vi lægger vægt på, at I kun behøver at registrere de bygningsdele, som giver mening for driften.


IKT og det digitale byggeri

Vi har i tæt dialog med vores brugere, samt IKT-eksperter med stor praktisk erfaring inden for det digitale byggeri udviklet nogle fleksible løsninger til at indsamle og overdrage informationer mellem bygherre og driftsherre. Fleksibilitet er en vigtig forudsætning, da BIM modeller på nuværende tidspunkt ikke egner sig til opsamling eller ajourføring af alle typer af driftsinformationer.

Derfor har vi valgt at supplere dataindsamling fra BIM modeller med data fra regneark m.v. Hvad der afleveres i BIM eller regneark, bestemmer i selv. Regnearkene valideres allerede, når de udfyldes, og kvalitetssikres efterfølgende ved indlæsningen.


Energi

DBD-Energi giver jeres energiledelse mulighed for en effektiv styring af energiforbruget og energibudgettet. Desuden kan I nemmere og hurtigere udarbejde grønne regnskaber, opdage lækager og igangsætte de nødvendige energitiltag.

Læs mere...

Dokumenter, foto og tegninger

Det er essentielt at have orden i sine dokumenter, så de er nemme at finde, når der er brug for dem.

I vores dokumentoversigt er det meget let at søge efter dokumenter, foto og tegninger. Det er ligeledes muligt at sende dem direkte pr. e-mail. I har også mulighed for at ændre i mappestrukturen, så den passer til jer.


Rapporter, grafer og udtræk

Når vi udarbejder rapporter og grafer, har vi altid fokus på at vise informationer i en kontekst, der giver det bedste beslutningsgrundlag. Vi bestræber os på at vælge et informations-niveau, som er relevant, og i en form, der er tilgængelig. Det er også muligt at designe brugerdefinerede rapporter, som i endnu højere grad er målrettet den enkelte brugers behov.

Fra alle vores oversigter er det muligt at eksportere data til Excel-regneark til viderebearbejdelse.

Integration til andre systemer

Vi er store tilhængere af, at informationer kun skal ajourføres ét sted. Derfor gør vi meget ud af at lave brugervenlige integrationer, som gør tingene lettere i hverdagen. 

Det gælder bl.a. synkronisering med BBR ejendomsoplysninger, behandling af e-fakturaer, automatisk indhentning af energiforbrug og udtræk af BIM informationer m.v.


Apps

Ikke alt kan udføres bag et skrivebord, derfor har vi udviklet apps, som fungerer, når man er på farten. Vores apps skal være lette at bruge og understøtte funktioner som talegenkendelse og kamera.

En anden stor fordel er, at de også fungerer offline, så uanset om der er internetforbindelse eller ej, kan man få ordnet tingene ude på stedet.